45. GENEL KURUL’A ÇAĞRI

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin 45. olağan Genel Kurulu 10 Mayıs 2015 Pazar günü, saat 13.00’de, Werra Str. 29, 60486 Frankfurt adresindeki dernek lokalimizde yapılacaktır.

Yönetim Kurulu olarak tüm üyelerimizi,Halkevimizin 50. yılında ve kurulduğu 1965 yılından bu yana farklı kültürlerden, farklı dinlerden, farklı etnik kökenlerden insanların barış içersinde, birlikte ve eşit haklı yaşamı için, 50 yıl boyunca kent, eyalet ve federal düzeyde savaşım veren Halkevi’mizin bu Genel Kurul’una katılmaya çağırıyoruz.

Dikkat
Genel Kurulumuz yeni tüzüğümüze göre ilk çağrıya katılanlar ile yapılacaktır, (ikinci bir çağrı yapilmiyacaktir) tüm üyelerimizden ricamızDikkat yukarda belirtilen tarihde genel kurula katılmaları.

Yönetim Kurulumuzun Frankfurt Türk Halkevi 45.Genel Kurul’una gündem önerisi:

1.Açılış ve divan Seçimi
2.Gündem onaylanması
3.Raporların sunulması
a)Yönetim Kurulu Çalışma Raporu
b)Yönetim Kurulu Mali Raporu
c)Denetleme Kurulu Raporu
4.Raporlar üzerine genel görüşme
5.Yönetim Kurulunun aklanması
6.Tüzük değişikliği
7.Organların seçimi
a)Yönetim Kurulu
b)Denetleme Kurulu
8.Kararlar
9.Dilek ve temenniler
10.Kapanış

Dostça selamlarımızla